عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد

آسیب جدی مسکن های 25 متری تهران به شهرسازی/خانه یا کلونی؟

مجید شاه اویسی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: درباره طرح ساخت 18 هزار واحد مسکونی در منطقه 19 تهران، گفت: نام چنین واحدهایی را نمی توان خانه یا مسکن گذاشت چرا که این واحدها بیشتر شبیه به کلونی هستند.

مجید شاه اویسی، عضو شورای مرکزی و دبیر گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره طرح ساخت 18 هزار واحد مسکونی در منطقه 19 تهران، گفت: نام چنین واحدهایی را نمی توان خانه یا مسکن گذاشت چرا که این واحدها بیشتر شبیه به کلونی هستند. از سویی دیگر خانه باید محلی برای سکونت باشد نه سکنی. مشابه این واحدهای در دنیا وجود دارد، اما ماهیت آن جهت اقامت بلندمدت نیست.

وی ادامه داد: این واحدها هرچند با متراژ کوچک و رقم 25 میلیون تومان برای هر مترمربع طراحی شده اند، اما هزینه تامین به طور مثال بخش برق یا مکانیک و تاسیسات برای یک واحد 50 متری ارزان تر از دو واحد 25 متری است.

شاه اویسی با تاکید بر اینکه ساخت چنین تعداد واحدی در داخل شهر تهران بی شک به مقوله بافت شهری آن مطقه، ترافیک، شهرسازی و ... آسیب جدی می زند، اظهار داشت: برخی معتقدند این دست اقدامات در راستای انبوه سازی، با هدف حل چالش مسکن و قیمت آن است، اما باید پرسید آیا ساخت شهرهای جدیدی مثل پردیس، پرند و ... موجب کاهش قیمت و تعادل قیمت خانه در تهران شد؟ از سویی دیگر حتی اگر بنا باشد چنین اقدامی نیز اجرا شود، بی شک حاشیه شهر محل مناسب تری برای ساخت این تعداد واحد است.