جلسات دوره نهم شورای مرکزی

در جلسه ۳۲۶ و ۳۲۷ شورای مرکزی:

بحث و بررسی تعرفه ابلاغی خدمات مهندسی

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1403
در جلسه ۳۲۵‌ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان:

بررسی و تصویب نظام‌نامه کارآموزی گاز

چهارشنبه, 12 ارديبهشت 1403
با حضور رؤسای دفاتر استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندسی

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سه شنبه, 28 فروردين 1403
صفحه1 از4