جلسه داوری مرحله اول جایزه معماری شیخ بهایی انجام شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان :داوری اولین مرحله جایزه معماری شیخ بهایی در روز دوشنبه 1402/12/14 با حضور داوران محترم مسابقه در محل شورای مرکزی برگزار و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

×