شماره 122 نشریه «شمس» سازمان نظام مهندسی ساختمان، منتشر شد

شماره 122 نشریه «شمس» سازمان نظام مهندسی ساختمان، منتشر شد. «شمس»، نشریه رسمی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان است که با هدف انعکاس رویدادها و فعالیت‌های انجام گرفته در این سازمان و همچنین به روزرسانی دانش و توان فنی اعضا به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، «شمس»، نشریه رسمی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان است که با هدف انعکاس رویدادها و فعالیت‌های انجام گرفته در این سازمان و همچنین به روزرسانی دانش و توان فنی اعضا به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.
در شماره 122 این نشریه به موضوع بیمه مهندسی پرداخته شده است. فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان سرفصل دیگری است که در این شماره مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. در این فصل، مطالب به صورت مقالات که طی فراخوان رسمی به 31 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ارسال شده، تنظیم شده است.
مهندسی و آئین‌نامه‌های اخلاق مهندسی، نقش پیشگیرانه شوراهای انتظامی در وقوع تخلفات، علل و عوامل پدیدآمدن آشفتگی شهرها، در بخش حقوقی این نشریه مطرح شده است. فصل گزیده‌ها شامل: موضوع نیاز روزافزون به آموزش‌های نوین، سامانه جامع یکپارچه، دگرگونی در نحوه برقراری ارتباط، نقدی بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ... است.
برای مطالعه این شماره به این  لینک مراجعه کنید. https://shams.irceo.ir/blog/3d-flip-book/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87 (https://shams.irceo.ir/blog/3d-flip-book/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87/)