به گزارش دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان :

تغییر زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان

زمان برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان به دلیل تلاقی با کنکور سراسری تغییر یافت.

به اطلاع داوطلبان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مورخ ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ می‌رساند، به‌دلیل تغییر زمان برگزاری آزمون‌های سراسری (کنکور) و تلاقی آن با زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان، زمان برگزاری آزمون یاد شده به ۴ و ۵ مردادماه ۱۴۰۳ تغییر یافته است. لذا به‌منظور امکان فرصت جدید برای ثبت نام در آزمون‌های مذکور متقاضیان می‌توانند از تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۳ تا پایان وقت اداری همان‌روز با مراجعه به درگاه الکترونیکی www.inbr.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل
سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی)