مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار می‌کند:

دوره «طراحی سازه در برابر انفجار»

دوره «طراحی سازه در برابر انفجار» ۲۹ و ۳۱ خرداد ماه، ۷ و ۱۲ تیر ماه سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۸ به صورت مجازی برگزار می شود:

 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره «طراحی سازه در برابر انفجار»  ۲۹ و ۳۱ خرداد ماه، ۷ و ۱۲ تیر ماه سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۸ به صورت مجازی برگزار می شود. 

متقاضیان شرکت در این دوره برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنند.

https://lmsiriceo.ir/course/show/193/85ba7fb1c0a6e5071ae17b25518d4db0