با حضور حداکثری اعضا؛

سیصد و ششمین جلسه شورای مرکزی برگزار شد

سیصد و ششمین نشست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان  با در دست داشتن پنج محور جهت بررسی، با حضور حداکثری اعضای این شورا، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، سیصد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ششم تیر ماه 1402، به ریاست حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در حالی برگزار شد که پنج محور را دستور کار برای رسیدگی در برنامه داشت؛ نخستین ساعات این نشست، با حضور فیزیکی و برخط اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به بررسی امور جاری مالی و غیرمالی این شورا گذشت. در ادامه نیز اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارائه نظرات تکمیلی، درباره شیوه هزینه کردهای این شورا، اعلام نظر کردند. برنامه ریزی برای برگزاری اجلاس بیست و ششم این سازمان، دیگر محور مورد مباحثه در این جلسه بود.

اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به واکاوی گزارش خزانه داری در خصوص ترازنامه سال 1401 شورای مرکزی این سازمان، پرداختند.

پرداختن به مباحث بیمه ای جهت ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان به مقوله بیمه تجاری و تأسیس شرکت بیمه مهندسان، با حضور کارشناس بیمه، در این جلسه مورد واکاوی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.

در بخش پایانی این جلسه سه ساعته، درباره تصویب سایر موضوعات طرح در هیأت عمومی، بحث، بررسی و تصمیم گیری مثمر ثمری نیز شکل گرفت. 

×