با حضور رئیس شورای مرکزی؛

سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان آغاز به کار کرد

سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی و همچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری و برخط، ساعاتی قبل آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی و همچنین حضور حداکثر اعضا به صورت حضوری و برخط، ساعاتی قبل آغاز شد. در این جلسه هفت عنوان جهت بررسی و تصمیم گیری در دستور کار قرار دارد.

شروع این جلسه پس از طرح نکاتی از سوی اعضا، با گزارش امور جاری آغاز شد. پس از آن پیشنهاد کمیسیون مالی و معاملاتی در خصوص قرارداد راهبری سامانه جامع یکپارچه و برنامه روابط عمومی برای سال جاری ارائه شد.

سپس بررسی اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی، بررسی و تصویب قراردادهای همسان، دستور العمل تغییر ناظر و در نهایت بررسی یک تفاهمنامه روی میز تصمیم گیران این سازمان، قرار گرفت.

×