با حضور روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها درشهر مقدس مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در هتل پردیسان شهر مشهد برگزار شد.

×