سیزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سیزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه ها شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1402/02/۲۵ به صورت تلفیقی (حضوری مجازی) در محل شورای مرکزی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری های لازم برای تعیین تکلیف کارشناسان ماده ۲۷ صورت پذیرد.

اعضای کمیسیون بنابه مطالب پیش از دستور اعضا و گزارش از وضعیت استانها مقرر نمودند با تشکیل کارگروه ویژه نسبت به بررسی و بروزرسانی نظام نامه ی نحوه ی محاسبه حق الجلسه و حق الزحمه اعضای هیات مدیره استانها و بازرسان و … صورت گرفته و گزارش مربوطه به کمیسیون ارسال شود.
بررسی و اصلاحات لازم در خصوص قراردادهای همسان نظارت نیز در این جلسه ادامه داشت.
×