دهمین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دهمین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

×
برچسب‌ها