دهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست برگزار شد

دهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست در محل شورای مرکزی به صورت تلفیقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست در تاریخ 1402/06/27 با حضور اعضای کمیسیون و مهمانان با ارائه گزارش بررسی برچسب های ملی و بین المللی ساختمان و شیوه نامه طرح مدون استان قم جهت کنترل مضاعف اجرایی مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان در محل شورای مرکزی بصورت تلفیقی برگزار شد همچنین درادامه جلسه درخصوص برگزاری دوره های آموزش مبحث ۱۹چهاررشته در استانها بحث و تبادل نظر گردید.

×