سی وششمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سی وششمین جلسه کمیسیون حقوقی با حضور اعضاء و مدعوین محترم بصورت حضوری روز سه شنبه در محل شورای مرکزی برگزار شد در این جلسه نظامنامه اداری استخدامی و تشکیلاتی بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید.

×