در چهل‌و‌دومین جلسه کمیسیون حقوقی:

دستورالعمل سازندگان به جمع بندی نهایی رسید

جلسه کمیسیون حقوقی روز سه‌شنبه اول خرداد‌ماه باحضور اعضا ومدعوین بصورت تلفیقی در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد.

چهل‌و‌دومین جلسه کمیسیون حقوقی باحضور اعضا ومدعوین بصورت تلفیقی برگزار گردید. طی این جلسه دستورالعمل سازندگان به جمع بندی نهایی رسید و مقرر شد در صحن شورا هفته آینده ارایه گردد. دستورالعمل سازندگان به مواد ۴، ۳۰ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اشاره دارد که به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان های مشمول قانون مذکور، دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲ جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

×