در چهاردهمین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی شورای مرکزی:

تنظیم سند توسعه سازمان و برنامه‌ریزی یکسان‌سازی تفاهم‌نامه‌های استان‌ها

چهاردهمین کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی شورای مرکزی در روز دوشنبه هفتم خرداد‌ماه ۱۴۰۳ در سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) تشکیل شد.

در این جلسه که به صورت تلفیقی با حضور اکثریت اعضا در محل جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد، اولین دستور‌کار کمیسیون در خصوص اهداف، خطی‌مشی و برنامه‌های عملیاتی شورای مرکزی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و بر اهمیت تنظیم سند توسعه سازمان نظام مهندسی کشور تأکید شد.
در دستور کار بعدی این جلسه مکاتبه با سازمان نظام مهندسی‌ استان‌ها در خصوص تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین ارگان‌های ذی‌ربط استان‌ها جهت یکسان‌سازی و طبقه‌بندی آن‌ها در بانک اطلاعاتی شورای مرکزی مورد بحث قرار گرفت.
 
 
 
×