در شانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد،مصالح و محیط زیست شورای مرکزی:

تعیین کارگروه سه نفره جهت بروز‌رسانی تفاهم‌نامه سه جانبه

شانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی،‌استاندارد،مصالح و محیط زیست روز دوشنبه هفتم خرداد‌ماه ۱۴۰۳ در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) برگزار شد.

در شانزدهمین جلسه کمیسیون انرژی، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی که با حضور اعضا و مدعوین محترم بصورت تلفیقی برگزار شد آقای مهندس ثمره از استان کرمان ( مدیر محترم دفتر بهره وری انرژی) از وضعیت برق و پیش بینی ناترازی انرژی در تابستان پیش رو گزارشی ارائه نمودند که طی آن مقرر شد کارگروهی سه نفره جهت بروز رسانی تفاهم‌نامه سه جانبه تشکیل گردد. در ادامه نیز مقرر گردید تعیین تکلیف مسأله آموزش مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گیرد.

×