فروش کتاب ، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
متروپل؛ واکاوی فنی یک فاجعه
حادثه دلخراش فروریزش ساختمان متروپل آبادان در تاریخ 2 خرداد ماه سال 1401، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را بر آن داشت تا دلایل وقوع این حادثه را از بعد فنی و حقوقی بررسی نموده و با ریشه‌یابی علمی علل این حادثه، گامی در جهت به حداقل رساندن حوادث مشابه در آینده بردارد. بدین منظور، پژوهشگران و مهندسان صاحب‌نظر در این حوزه، به بررسی ابعاد مختلف این حادثه پرداخته و حاصل این مطالعات و ارزیابی‌های تخصصی دستاوردهای علمی است که تحت عنوان «متروپل؛ واکاوی فنی یک فاجعه» چاپ و منتشر گردید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل فنی-مهندسی کشور بر خود فرض می‌داند به جهت درس‌آموزی از حادثه فروریزش ساختمان متروپل، رفع نواقص علمی، فنی، مدیریتی و اجرائی موجود، دستاوردهای این گزارش را در اختیار متخصصان، دانشگاهیان، مدیران و عموم مردم قرار دهد؛
قیمت:
1,800,000 ریال