کمیسون آموزش، پژوهش وترویج

کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 کرمانشاه جواد اسفندیاری رئیس کمیسیون
2 تهران غلامرضا قدرتی امیری نایب رئیس کمیسیون
3 همدان جمشید نعمتی دبیر کمیسیون
4 آذربایجان شرقی محمدرضا پاکدل عضو
5 اصفهان سیدعلی ثابت عضو
6 سمنان محمود نیکخواه شهمیرزادی عضو
7 کرمان علی یظهری کرمانی عضو
8 گلستان وحید سپهری عضو
9 فارس مهرداد خواجه پور عضو
10 لرستان علیرضا آریان مهر عضو
11 مازندران محمدرضا حق جو عضو