گروه تخصصی شهرسازی

آغاز به کار گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی صبح روز دوشنبه1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.
در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی: دکتر سینا صبری
نایب رییس گروه تخصصی شهرسازی: دکتر سیدمجید فارغیان
دبیر گروه تخصصی شهرسازی: مهندس محمدخلیل البرزنیا

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

گروه تخصصی شهرسازی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 خراسان رضوی سینا صبری رئیس گروه تخصصی
2 قم سیدمجید فارغیان نایب رئیس گروه تخصصی
3 همدان محمدخلیل البرزنیا دبیر گروه تخصصی
4 آذربایجان شرقی رسول وظیفه شناس عضو
5 اصفهان عباس صنیع زاده عضو
6 تهران الهام امینی عضو
7 خوزستان عبدالرحیم رشیدی پور عضو
8 فارس جعفر ضابطیان عضو
9 قزوین عباس وثیق نیا عضو
10 کهکیلویه و بویر احمد عمران کهزادی عضو
11 گلستان احمد تجری عضو
12 گیلان ابراهیم افشاری عضو
13 مازندران شیرزاد یزدانی عضو

دوره نهم

# نام و نام خانوادگی
1 سینا صبری
2 سیدمجید فارغیان
3 محمدخلیل البرزنیا
4 رسول وظیفه شناس
5 عباس صنیع زاده
6 الهام امینی
7 عبدالرحیم رشیدی پور
8 جعفر ضابطیان
9 عباس وثیق نیا
10 عمران کهزادی
11 احمد تجری
12 ابراهیم افشاری
13 شیرزاد یزدانی

دوره هشتم

# نام و نام خانوادگی
1 رسول وظیفه‌شناس
2 سیدفتح‌اله فوادمرعشی
3 حمیده امکچی
4 الهام امینی
5 علی مقدم‌آریایی
6 عباس وثیق‌نیا
7 سیدمجید فارغیان
8 سیدمسعود موسوی
9 محمد خدامی
10 شیرزاد یزدانی
11 خلیل البرزنیا
12 محمدرضا جباری

دوره هفتم

# نام و نام خانوادگی
1 عباس وثیق نیا
2 سید فتح اله فواد مرعشی
3 شیرزاد یزدانی
4 احمد زارعی
5 عباس صنیع زاده
6 جابر نصیری
7 رسول وظیفه شناس
8 محسن غیاثی نیا
9 کوروش لطفی
10 عمران کهزادی سیف آباد
11 عادله صادقی

دوره ششم

# نام و نام خانوادگی
1 سعید خان احمد لو
2 عنایت اله رحیمی
3 احمد زارعی
4 احمد کرباسی
5 فتح اله فواد مرعشی
6 جابر نصیری
7 عباس وثیق نیا
8 رسول وظیفه شناس
9 شیرزاد یزدانی

دوره پنجم

# نام و نام خانوادگی
1 سعید خان احمد لو
2 عنایت اله رحیمی
3 احمد زارعی
4 احمد کرباسی
5 فتح اله فواد مرعشی
6 جابر نصیری
7 عباس وثیق نیا
8 رسول وظیفه شناس
9 شیرزاد یزدانی

دوره چهارم

# نام و نام خانوادگی
1 میرفندرسکی
2 یزدانی
3 شهین باهر
4 غیاثی نیا
5 رحیمی
6 فارغیان
7 حق جو
8 عامری
9 وثیق نیا
10 آقایی
11 نوربخش
12 مرعشی
13 ایپکی وردی
14 ایری
15 وظیفه شناس
16 حلاجی