کمیسیون صدور خدمات مهندسی

کمیسیون صدورخدمات مهندسی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 بوشهر بهروز فرح شیرازی رئیس کمیسیون
2 البرز امیر حسین فتح العلومی دبیرکمیسیون
3 فارس علیرضا زارع نایب ریس کمیسیون
4 تهران فرهاد مقدم راد عضو
5 چهارمحال و بختیاری اردشیر بنائی عضو
6 خراسان رضوی علی سیفی عضو
7 خوزستان اسماعیل محمودی عضو
8 زنجان حسین اسکندری عضو
9 گلستان خواجه محمد نیک رفتار عضو
10 لرستان بابک لشگر آرا عضو
11 مرکزی سعید گازرانی عضو
12 هرمزگان عبدالله محترم عضو