گروه تخصصی نقشه برداری

آغاز به کار گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی صبح روز دوشنبه 1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه تخصصی نقشه برداری: دکتر سعید یزدانی
نایب رییس گروه تخصصی نقشه برداری: مهندس عبدالرضا ابوقداره
دبیر گروه تخصصی نقشه برداری: مهندس غفور نصیری پور
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.

<p>

گروه تخصصی نقشه برداری

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 همدان سعید یزدانی رئیس گروه تخصصی
2 ایلام عبدالرضا ابوقداره نایب رئیس گروه تخصصی
3 البرز غفور نصیری پور دبیر گروه تخصصی
4 هرمزگان جعفر فرهمند عضو
5 آذربایجان غربی فریدون نقیبی عضو
6 اصفهان امیر جعفری بهرامی عضو
7 تهران بهمن مومنی مقدم عضو
8 خراسان رضوی مسعود دباغ عضو
9 سمنان محسن قدس عضو
10 قزوین محمد نحوی عضو
11 قم حسن خانی عضو
12 کرمانشاه محمد ملکی عضو
13 گلستان کامران کبیری عضو
</p>

 

دوره نهم

# نام و نام خانوادگی
1 سعید یزدانی
2 عبدالرضا ابوقداره
3 غفور نصیری پور
4 جعفر فرهمند
5 فریدون نقیبی
6 امیر جعفری بهرامی
7 بهمن مومنی مقدم
8 مسعود دباغ
9 محسن قدس
10 محمد نحوی
11 حسن خانی
12 محمد ملکی
13 کامران کبیری

دوره هشتم

# نام و نام خانوادگی
1 علی طوماری
2 رحیم نجاتی
3 مهدی خان محمدیان
4 احمد اسدی
5 حمزه علی‌احمدی
6 یداله کاظمی
7 منوچهر کولانی
8 ناصر طهماسبی
9 جعفر فرهمند
10 سعید یزدانی
11 قادر مرزی
12 محسن رجب‌زاده

دوره هفتم

# نام و نام خانوادگی
1 اکبر احمدی
2 احمد اسدی
3 محمد اکبری
4 نادر بابایی
5 سعید بدوی
6 ناصر طهماسبی
7 رحیم نجاتی
8 حسین نساری
9 بهمن مومنی مقدم
10 امید احمری
11 علی طوماری

دوره ششم

# نام و نام خانوادگی
1 احمد اسدی
2 سید حسین اعلایی
3 ذبیح اله تاج بخش
4 محمد حمیدی
5 ابوالحسن سمیع یوسفی
6 عیسی شهامت
7 غلامرضا لشکری
8 حسن مجربی کرمانی
9 عبدالرضا نوری

دوره پنجم

# نام و نام خانوادگی
1 احمد اسدی
2 سید حسین اعلایی
3 ذبیح اله تاج بخش
4 محمد حمیدی
5 ابوالحسن سمیع یوسفی
6 عیسی شهامت
7 غلامرضا لشگری
8 حسن مجربی کرمانی
9 عبدالرضا نوری

دوره چهارم

# نام و نام خانوادگی
1 ابوالحسن سمیع یوسفی
2 مهدی حق بین
3 حسن مجربی کرمانی
4 مهدی اسماعیل پور بزاز
5 احمد اسدی
6 محمدباقر پیری وردین
7 نادر بابایی
8 مجتبی ربیع زاده
9 عباس مسعودی
10 حسن حلمی

×