کمیسیون پایش اخلاق حرفه‌ای

کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 ایلام حمید اسلامی رئیس کمیسیون
2 بوشهر مسعود راویان نایب رئیس کمیسیون
3 قم سیدمحمد شریعت مدار دبیرکمیسیون
4 چهارمحال و بختیاری ایمان یادگاری عضو
5 تهران حامد خانجانی عضو
6 اردبیل رضا نیک نام عضو
7 البرز علی افراسیابی عضو
8 آذربایجان غربی امیر حسین مرادزاده عضو
9 سیستان وبلوچستان حسین براهویی عضو
10 کردستان فرشید عزت پور عضو
11 قزوین امیر کلهر عضو
12 قزوین نیلوفر شاهمنصوری عضو