کمیسیون بیمه ، مالیات و خدمات رفاهی

کمیسیون بیمه ، مالیات و خدمات رفاهی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 گلستان سیدمجید حسینی رئیس
2 مازندران فرشاد گوران نایب رئیس
3 یزد محمد آقا باقری دبیر
4 بوشهر کورش میرزایی عضو
5 تهران الهه رادمهر عضو
6 چهارمحال وبختیاری غلام حیدری عضو
7 سمنان سیدحسین سید علیان عضو
8 فارس بابک محمدی عضو
9 قزوین پوریا بهتویی عضو
10 کرمانشاه مهرداد موحدنیا عضو
11 گیلان امیر رهبر عضو
12 کهکیلویه و بویر احمد احمدرضا خورشیدی عضو