کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان

کمیسیون فناوری های نوین درصنعت ساختمان

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 مازندران یاسر ابراهیمیان قاجاری رئیس کمیسیون
2 اصفهان مهسا مهر آرام نائب ریس کمیسیون
3 یزد مهدی شهسواری دبیر کمیسیون
4 آذربایجان شرقی محمدعلی توکلی عضو
5 اردبیل سیامک منشاری عضو
6 بوشهر سیدنوالدین امیری عضو
7 تهران کامران تیموری عضو
8 چهارمحال و بختیاری مهرداد جوادی عضو
9 خراسان جنوبی محمدرضا کارجو عضو
10 خراسان رضوی رضا مهردوست عضو
11 کرمان غلامعباس کروکی نسب عضو
12 گلستان وحید فراهی عضو
13 مرکزی سبکتکین شفقت عضو