کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی

کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 هرمزگان محمدرضا عظیمی سردری رئیس کمیسیون تخصصی
2 زنجان سعید نظری نایب ریس کمیسیون تخصصی
3 کرمانشاه فائزه طاهری سرمد دبیر کمیسیون تخصصی
4 اصفهان مریم قاسمی عضو
5 تهران علرضا رحمتی عضو
6 چهارمحال و بختیاری شهاب تقی پور عضو
7 همدان سیمین حناچی عضو
8 کردستان مهدی حسام شریعتی عضو
9 اردبیل جواد جوان مجیدی عضو
10 کهکیلویه و بویر احمد علی صادقی عضو
11 گیلان امین قربانی عضو
12 مازندران آزاده محمودی عضو
13 مرکزی مرتضی رجبی عضو