جلسه هم اندیشی مدیران آموزش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه هم اندیشی مدیران آموزش روز چهارشنبه مورخ 13/02/1402 بصورت مجازی برگزار گردید. 

در ابتدای این جلسه که با سخنان و خوش آمدگویی رییس کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج و مدیر آموزشی سازمان آغاز شد، هر یک از مدیران به ارائه گزارشی از عملکرد آموزش شش ماهه ابتدای سال 1401 پرداختند. در ادامه مدیر آموزشی سازمان جناب آقای دکتر بدرلو به معرفی سامانه آموزشی شورای مرکزی و کاربری استانی برای برگزاری همایش های مشترک پرداخت و پس از آن مدیران به بیان پیشنهادات و مشکلات موجود در بحث آموزش در سازمان استانها پرداختند.

در پایان نیز بحث تعرفه حق الزحمه اساتید و دوره ها مطرح و بررسی شد.