دکتر اقبال شاکری ؛ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

شفاف سازی باید اساس کار سازمان نظام مهندسی باشد

دکتر اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی در سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل گفت : باید فرایندهای ساخت و ساز را طوری بسازیم که مردم احساس رضایت کنند . تمام کنشگران حوزه ساخت و ساز از مجوز گرفته تا فعالیت ساخت و ساز و تمام کسانی که نظارت مدیریتی انجام می دهند از عملکرد خود راضی باشند و از سوی دیگر مردم همه که پول می دهند باید از نحوه عملکرد مسئولان رضایت داشته باشند .
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان دکتر شاکری در ادامه این سمینار یادآور شد : قانون ، مشکل خاصی ندارد . نکته اساسی در حوزه مجری قانون است که مشکل داریم . در این زمینه مراجعات مکرر داریم که متاسفانه کسی جواب ما را نمی دهد لذا باید با رفع مشکلات برای زندگی و ایمنی مردم تلاش بیشتری صورت گیرد . 
وی در ادامه افزود : در حادثه متروپل جز تعارض منافع چیزی نبود . تعارض در صدور پروانه ، تعارض در منافع ناظران عالی . همه اجزا دخیل بودند تا این حادثه برای متروپل اتفاق بیوفتد باید فکر اساسی در خصوص تعارض منافع کنیم . وی گفت : سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اختیار دار کامل در حوزه ساخت و ساز باشد و هیچکس جز دارندگان صلاحیت در حوزه ساخت و ساز دخالت نکنند.
دکتر اقبال شاکری در پایان گفت : سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه مهمی بر دوش دارد لذا اساس کار بایدشفاف سازی باشد .