عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد

ساخت مسکن های 25 متری مورد تایید هیچ نهاد رسمی نیست

اقبال شاکری گفت: به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای 25 متری موافق نیست، تصریح کرد: به هیچ عنوان ساخت منزل مسکونی برای سکونت دائمی را با متراژی کمتر از 75 را صحیح نمی دانیم. چرا که ساخت مسکن با متراژی کمتر از این میزان در حقیقت آسیب به مبنای خانواده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مسکن های 25 متری صرفا یک ایده از سمت بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: برای اقامت های کوتاه مدت، هتل آپارتمان ها و سایر واحدهای رفاهی و مسکونی کوتاه مدت در تهران وجود دارد. بنابراین قاطعانه باید گفت که به هیچ عنوان شهرداری تهران و حتی وزارت راه و شهرسازی ایده ساخت مسکن 25 متری را تایید نمی کنند و این طرح اجرایی نمی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفته بود که دولت نه تنها با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهای مسکونی با متراژ 25 متر است، زیرا تناسب نداشتن متراژ با نیاز خانواده، آسیب‌های گسترده اجتماعی در پی دارد.