سینا صبری، سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان شد

سینا صبری، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سخنگوی این سازمان شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، روز گذشته در سیصد و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سینا صبری، عضو هیات رئیسه و رئیس گروه تخصصی شهرسازی به عنوان سخنگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.