طی توافقی؛

اعتبارسنجی فیزیکی مدارک تحصیلی برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان، حذف شد

حمیدرضا سجادی، مشاور سامانه یکپارچه عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: اعتبار سنجی مدارک تحصیلی متقاضیان عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان که به صورت فیزیکی انجام می گرفت، قرار است طی یک خط خدماتی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت غیرفیزیکی و با دریافت کد صحت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود که این اقدام بی شک سرعت عضویت در این سامانه را بالا می برد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمیدرضا سجادی، مشاور سامانه یکپارچه عضویت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جلسه ظهر امروز که میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گفت: در این جلسه که به میزبانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با حضور حمزه شکیب، رئیس این شورا و حیدر مختاری فدیور، مشاور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حمید ثقفی، مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصطفی صالحی، مدیرکل دفتر توسعه فناوری، امنیت و هوشمندسازی امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهدی اقبالی، معاون اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، مقرر شد تا زمانی که متقاضیان پیش از اینکه جهت عضویت به سامانه یکپارچه عضویت مراجعه کنند، کد صحت مدارک تحصیلی خود را از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارتی دیگر، اعتبار سنجی مدارک تحصیلی متقاضیان عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان که به صورت فیزیکی انجام می گرفت، قرار است طی یک خط خدماتی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت غیرفیزیکی انجام شود که این اقدام بی شک سرعت عضویت در این سامانه را بالا می برد.