جزئیات جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی منتشر شد

جزئیات آخرین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1402، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کیان حصاری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره جزئیات جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی این سازمان، گفت: در بخش پیش از دستور به موضوع مشکلات ایجاد شده در مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها پرداخته شد و اعضای شورا تقاضا کردند تا ضمن پیگیری ابلاغ شیوع نامه جدید برگزاری مجامع، با اتخاذ تدابیر مناسب موضوعات مربوط به مجامع استان ها حل و فصل شود. همچنین در این جلسه درخواست شد تا جمع بندی عملکرد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1402، در قالب گزارشی از سوی هیات رئیسه تهیه و ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نخستین دستور جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی این سازمان گزارش هیات رئیسه شورای مرکزی پیرامون برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان بود، اظهار داشت: با توجه وظایف و اختیارات شورای مرکزی، وفق ماده 114 و 116 آیین نامه اجرایی، گزارشی ارائه شد. در ادامه نیز گزارش تفصیلی از تخلفات رخ داده در مجمع عمومی استان همدان مطرح و مقرر شد تا از طریق مکاتبات شورای مرکزی، مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان فاقد وجاهت قانونی اعلام شود.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در دستور کار بعد موضوع بررسي دستورالعمل نظارت شهرسازي مورد بررسی قرار گرفت و نماينده شهرساز شوراي مركزي به تفصيل به لزوم انجام فرايند مذكور منطبق بر اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان و مستندات و سوابق موضوع پرداختند. در خاتمه با عنايت به سوابق موضوع، مكاتبه سازمان بازرسي کل کشور، ابلاغيه هاي پيشين و لزوم رصد ضوابط و مقررات شهرسازي در فرايند ساخت بناها به منظور پيشگيري موثر از تخلفات شهرسازي به عنوان يكي از اصلي ترين اقدامات در جهت رعايت و صيانت از ضوابط و مقررات شهرسازي در طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي (موضوع بند ٩ ماده ٢ قانون ) و پرهيز از دو نقشه اي، اجراي فرايند مذكور مورد تاكيد اعضاي محترم شوراي مركزي قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول، اصلی ترین موضوعی که در این جلسه به آن پرداخته شد، برآورد و اعلام هزینه واقعی ساخت توسط این شورا بود. در همین راستا نامه ای با محوریت اعلام قیمت پیشنهادی ساخت و ساز ساختمان برای ابتدای سال 1403 تهیه و تقدیم وزارت راه و شهرسازی شد.