انتشار اولین شماره خبرنامه بیست‌وهفتمین اجلاس هیأت عمومی نظام مهندسی

شماره اول خبرنامه یست و هفتمین اجلاس هیأت عمومی شامل یادداشت‌ها و مطالب مرتبط با دستور جلسه اجلاس منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

  • فرهنگ مهندسی، نظم، دقت و اخلاق‌مداری، حمزه شکیب
  • اهمیت اجلاس‌های هیأت عمومی و تاثیر اصلاح نظام‌نامه بر اثربخشی آن، سعید یزدانی
  • شناسنامه فنی و ملکی ، سند فنی ساختمان‌ها، مهدی حکیمی
  • چرایی،چگونگی و اهداف برگزاری اجلاس هیأت عمومی، بهروز فرح‌شیرازی
  • وظیفه قانونی توجه به نگهداشت ساختمان، طاهره نصر
  • گزارش عملکردسازمان استان آذربایجان غربی
  • گزارش عملکرد سازمان استان قم
  • کمتر، بیشتر است!

>>>    پیوند دریافت خبرنامه  

 

×