قطعنامه بیست و هفتمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

قطعنامه بیست و هفتمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۲۲ بند در پایان اجلاس توسط سخنگوی شورای مرکزی قرائت شد.

قطعنامه پایانی اجلاس بیست و هفتم با تاکید بر مسائل جامعه مهندسی توسط کیان حصاری، سخنگوی شورای مرکزی قرائت شد. 

در ابتدای این سند، «توجه‌به اهداف راهبردی سازمان، خط‌مشی‌های تبیین شده شورای مرکزی دوره نهم، مباحث مطرح شده در نشست‌های تخصصی رشته‌های هفت‌گانه و با درنظرگرفتن مطالبات اعضای فرهیخته سازمان» از جمله مفاد مهم و مصوب قطعنامه ذکر شده است.

در بخش دیگر مقدمه تاکید شده: «دبیرخانه دائمی هیأت عمومی می‌بایستی در راستای تعمیق و گسترش همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان با رویکرد ارتقای جایگاه سازمان، نسبت به پیگیری اجرای مفاد قطعنامه اهتمام ورزد.»

برای جزییان بیشتر و دریافت متن کامل این قطعنامه به پیوند زیر یا گالری تصاویر این مطلب مراجعه کنید.

 >>>    پیوند دریافت متن قطعنامه  

×