جلسات دوره نهم شورای مرکزی

سه شنبه, 22 خرداد 1403
در جلسه سیصد‌و‌بیست و هشتم شورای مرکزی:

صدور رأی کمیته داوری در خصوص استان کرمانشاه

چهارشنبه, 09 خرداد 1403
در نوبت صبح جلسه سیصد‌و‌بیست‌وهشتم شورای مرکزی:

تأکید بر اخلاق‌مداری در انتخابات هیأت مدیره استان‌ها

سه شنبه, 08 خرداد 1403
در جلسه ۳۲۶ و ۳۲۷ شورای مرکزی:

بحث و بررسی تعرفه ابلاغی خدمات مهندسی

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1403
در جلسه ۳۲۵‌ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان:

بررسی و تصویب نظام‌نامه کارآموزی گاز

چهارشنبه, 12 ارديبهشت 1403
با حضور رؤسای دفاتر استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندسی

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سه شنبه, 28 فروردين 1403
صفحه1 از4