در خلال جلسه 313؛

هیات رئیسه جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد

در نتیجه انجام فرآیند انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در 2 آبان 1402 در جلسه سیصد و سیزده این سازمان، مجید جی افرام و علی پوراربابی به عنوان دبیران اجرایی و عباس عامری و کیان حصاری به عنوان منشی و شهاب آدم نوه سی نیز به عنوان خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و سیزدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان امروز 2 آبان 1402، در حالی برگزار می شود که انجام فرآیند انتخابات هیات رئیسه این شورا یکی از مهم ترین اقدامات و دستور کارهای این جلسه است.

بر این اساس، مجید جی افرام و علی پوراربابی به عنوان دبیران اجرایی و عباس عامری و کیان حصاری به عنوان منشی و شهاب آدم نوه سی نیز به عنوان خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.