سی وهفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،سی و هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی بصورت تلفیقی باحضور اعضا و مدعوین محترم  روز سه شنبه 1402/12/01 در محل شورای مرکزی برگزار شد در این جلسه نظام نامه کارآموزی گاز که قبلا توسط گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی جهت یکپارچه سازی عملکرد بین استانها ویرایش شده بود توسط آقای مهندس حصاری رئیس گروه تخصصی مکانیک قرائت و مورد اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیسیون حقوقی قرار گرفت و مقرر شد جهت تصمیم و ابلاغ نهایی به صحن شورا ارائه گردد.در ادامه با توجه به نسخه های متعدد از دستورالعمل سازندگان، مقرر شد نسخه اصلی مدنظر از وزارت خانه با دعوت از نمایندگان آنها بررسی و اعلام نظر گردد.در ادامه نامه های ارسالی به کمیسیون حقوقی قرائت و پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه گردید.

×
برچسب‌ها