ارائه خدمات بیمه ای ویژه به جامعه فاخر مهندسین/ نظام مهندسی و بیمه میهن تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در راستای ارائه خدمات بیمه ای به جامعه فاخر مهندسین، سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم نامه ای با شرکت سهامی بیمه میهن منعقد کرد.  

به گزارش روابط عمومی سازمان، در راستای ارائه خدمات بیمه ای به جامعه فاخر مهندسین، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت سهامی بیمه میهن تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

براساس این تفاهم نامه، شرکت سهامی بیمه میهن متعهد شد به صورت ویژه به تمامی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در کلیه شعب خود، خدمات بیمه ای با مناسب ترین نرخ، بالاترین خدمات در صورت بروز حوادث در کمترین زمان و بالاترین میزان ممکن جبران خسارت کند.
 
در این خصوص بیمه میهن با ارائه پکیج های بیمه ای در رشته های اموال، اشخاص و مسئولیت خدمات ارائه می کند. بیمه مسئولیت، مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان در تضمین کیفیت ساختمان، آتش سوزی، اتومبیل (بدنه، شخص ثالث) بیمه های تکمیل درمان، عمر و حوادث همگی با شرایط تقسیط بلند مدت و کمترین میزان پیش پرداخت؛ از جمله این خدمات هستند.
 
این تفاهم نامه از تاریخ ۱۳ آذرماه جاری  تا ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۱ به مدت یک سال شمسی معتبر بوده و در صورت رضایت اعضا قابل تمدید است.