بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

بیست و پنجمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

? شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
?  یزد - شهر میراث جهانی
?  ۲۷ - ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱