دویست و نود و چهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

دویست و نود و چهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

صبح روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه با حضور کلیه اعضای شورای مرکزی، دویست و نود و چهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، گزارش برگزاری اجلاس فوق العاده هیات عمومی، بررسی مبانی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ ، نظام نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره، شناسنامه فنی و ملکی و بررسی منابع درآمدی استانها از دستورات جلسه ۲۹۴ شورای مرکزی بود.

در ابتدای این جلسه اعضای شورا گزارشات و موارد پیشنهادی خود را جهت بررسی اعم از ساختار شکست در استانها و تعرفه خدمات مهندسی مطرح کردند.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن تشکر از از عوامل برگزار کننده سمینار خوزستان گفت این دوره جزء دوره های آموزشی خیلی خوب بود که ۴۵۰ نفر از مهندسان در این دوره شرکت کردند و پیشنهاد می شود در استان های دیگر هم با برنامه ریزی این حرکت آموزشی را ادامه دهیم.

در ادامه طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به سابقه تدوین شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه گفت در سال ۹۶ کارگروه باز تعریف شرح خدمات مهندسی تشکیل و به استان های مختلف از طرف شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای احصا نظرات ارسال و در سال ۱۴۰۰ مجددا مورد بازنگری قرار گرفت، و در سال ۱۴۰۱ در دوره نهم این نسخه مورد بازخوانی و مشکلات موجود رفع شد.

نصر افزود: این شرح خدمات بر اساس آخرین شرح خدماتی که در سال ۱۳۷۸ توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده بود مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و ویرایش پیشنهادی بر اساس ارجاعات به مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان صورت گرفت.

وی ادامه داد: در گام دوم شرح خدمات (که بیش از ۳۰۰ صفحه بود) در حدود ۱۰۰ صفحه خلاصه نویسی و به اصل مطالب پرداخته شد. روزرسانی شرح خدمات بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان از دیگر مزایای این بازنویسی بود.

عضو شورای مرکزی دوره نهم افزود: برای هر کدام از رشته های چهارگانه در گروه های ساختمانی الف تا د به صورت مشترک و همچنین خدمات اختصاصی و خدماتی که دارای بار حقوقی هستند و بایستی توسط کارشناسان حقوقی بررسی شوند، در این شرح خدمات مورد بررسی و در گام های بعدی می تواند مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. لذا با توجه به مشکلات موجود در استان ها پیشنهاد می شود این شرح خدمات جهت اجرایی شدن به وزارت راه و شهرسازی ارسال و به استان‌ها ابلاغ شود.

در ادامه مدیر پروژه تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات فنی ساختمان (شرکت شهریگ) به ارائه گزارش پرداخت و اعضا نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند

حمزه شکیب در ادامه با اشاره به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ گفت: مسائل مربوط به شرح خدمات، قرارداد های همسان و تعرفه ها بایستی تا پایان سال به نتیجه برسد.

×