هشتمین جلسه کمیسیون تدوین، استراتژی و برنامه ریزی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان :نهمین جلسه کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ بصورت تلفیقی( حضوری و مجازی) در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.در ابتدای جلسه، نامه رئیس کمیسیون استراتژی و برنامه ریزی با موضوع لزوم تشکیل واحد طرح و برنامه در شورای مرکزی و سازمان های استانها خطاب به رئیس شورای مرکزی  و همچنین نامه شورای مرکزی با موضوع درخواست ارائه گزارش و اعلام وضعیت واحد طرح و برنامه استان ها، قرائت گردید، مقرر شد کارگروه طرح و برنامه زیر نظر کمیسیون تدوین استراتژی و برنامه ریزی تشکیل گردد و راه اندازی واحد طرح و برنامه ضمن تدوین شرح وظایف این واحد در دستور کار این کارگروه باشد.در ادامه  پیرو طرح موضوع لزوم تدوین سند توسعه استان در اجلاسیه هیات عمومی تبریز در تیرماه سالجاری توسط آقای دکتر مجید شاه اویسی رئیس کمیسیون استراتژی و برنامه ریزی، نحوه تدوین پروپزال و یا شرح خدمات مشاوره  تدوین سند توسعه سازمان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه بعدی پیشنهادات به کمیسیون ارائه گردد.

×