عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد

مهندسان جوان باید از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند/از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت می کنم

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پوشش بیمه تامین اجتماعی برای جامعه مهندسی ارزنده است و در صورت تصویب این مصوبه در صحن علنی، برخی مهندسان جوان و همچنین بخشی از جامعه مهندسی که در شرایط مناسبی قرار ندارند و در استخدام سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی نیستند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی این صندوق استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای برخورداری جامعه مهندسی از پوشش بیمه تامین اجتماعی گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که همه اقشار جامعه از مزایای بیمه بازنشستگی در صندوق های مختلف بهره مند شوند.

نماینده سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد در مجلس یازدهم با بیان اینکه همه افرادی که در دهک های پایین قرار دارند باید از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردارشوند، تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پوشش بیمه تامین اجتماعی برای جامعه مهندسی ارزنده است و در صورت تصویب این مصوبه در صحن علنی، برخی مهندسان جوان و همچنین بخشی از جامعه مهندسی که در شرایط مناسبی قرار ندارند و در استخدام سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی نیستند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی این صندوق استفاده کنند.

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ارتقا جایگاه تخصصی و منزلت اجتماعی مهندسان برای مجلس یازدهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: از هر  طرح و مصوبه ای  که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و بتواند برای قشری از جامعه مفید و تاثیرگذار باشد و امنیت خاطری برای آنها ایجاد کند و در مقابل، فعالیت‌های انجام شده توسط آن قشر را نظام‌مند و در مسیر بهتری قرار بدهد، حمایت کرده و در چارچوب اصلاح، حذف یا وضع قانون شدن آن از تمام اختیارات خود استفاده می کنم.