جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزار شد

جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حداکثری اعضا، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه سیصد و بیست و سوم شورای مرکزی این سازمان، با حضور حداکثری اعضا، برگزار شد.

گزارش امور جاری، گزارش هیات رئیسه سازمان در خصوص مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان، بررسی دستورالعمل نظارت شهرسازی و گزارش تعیین هزینه ساخت سال 1403 از جمله مواردی در دستور کار جلسه امروز این شورا است.

×