49 پروژه به رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی ارسال شد/اصفهان،صدرنشین آثار

عباس عامری، رئیس شورای سیاستگذاری رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی گفت: پس از اطلاع رسانی و فراخوان جهت دریافت آثار در کل کشور، تعداد 49 پروژه دریافت شد که از این تعداد اصفهان با 10 پروژه در صدر قرار گرفت.استان های گیلان و قزوین با 6 پروژه، تهران 4 پروژه، سیستان و بلوچستان، فارس و مرکزی با 3 پروژه، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمان و همدان 2 پروژه و خراسان رضوی، زنجان، قم، کردستان، مازندران و یزد یک پروژه در این رویداد شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، عباس عامری، رئیس شورای سیاستگذاری رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به تصویب شیوه نامه برگزاری رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی توسط شورای مرکزی و آغاز اطلاع رسانی گسترده کشوری از دی ماه 1402، گفت: پس از اطلاع رسانی و فراخوان جهت دریافت آثار در کل کشور، تعداد 49 پروژه دریافت شد که از این تعداد اصفهان با 10 پروژه در صدر قرار گرفت؛ استان های گیلان و قزوین با 6 پروژه، تهران 4 پروژه، سیستان و بلوچستان، فارس و مرکزی با 3 پروژه، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمان و همدان 2 پروژه و خراسان رضوی، زنجان، قم، کردستان، مازندران و یزد یک پروژه در این رویداد شرکت کردند.

وی ادامه داد: با ادامه روند بررسی پروژه ها از 49 پروژه کلی، 37 پروژه موفق به کسب رای از داوران این رویداد شدند که از این تعدا 13 پروژه دارای بالاترین رای هستند.

به گفته عامری، استان هایی که پروژه آنها به مرحله دوم داوری راه یافت، شامل اصفهان، گیلان، خراسان جنوبی، فارس مرکزی، قزوین، تهران، سیستان و بلوچستان، زنجان، همدان و یزد است.

رئیس شورای سیاستگذاری رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی اظهار داشت: به برگزیدگان اول و دوم این رویداد جوایزی اهدا شده و از سایر برگزیدگان نیز تقدیر می شود. از سویی دیگر به ساختمان های اول و دوم برگزیده، نشانی نیز اهدا خواهد شد و کاپی را نیز برای رئیس سازمان نظام مهندسی استانی که پروژه ها در مقام اول و دوم است نیز، در نظر گرفته شده است.