دوره «طراحی سیستم اتصال زمین فوندانسیونی» برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره «طراحی سیستم اتصال زمین فوندانسیونی بر پایه استاندارد DIN18014 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان» را در تاریخ 8 اردیبهشت 1403 از ساعت 16 الی 20 به صورت مجازی برگزار می کند. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید.

https://l.ble.ir/?l=https%3A%2F%2Flmsiriceo.ir%2Fcourse%2Fshow%2F167%2F6660eecdec29a7cd9b8e12869d4bf97b&spec=eyJzcCI6IjEwNDA3NjQwMDMiLCJjcCI6IjEwNDA3NjQwMDMiLCJmcCI6IjE3NjQ2MjUyOTQifQ%3D%3D