اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست «اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی» منتشر شد

اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست «اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی» منتشر شد.

ه گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست «اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی» منتشر شد؛ جزئیات اسامی را در جدول زیر بخوانید.

×