در جلسه تفاهم‌نامه شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگارد با شورای مرکزی:

ارائه کلیه خدمات پوشش دندان‌پزشکی برای اعضای سازمان

 جلسه تفاهم‌نامه شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد با سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) یکشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۳، در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه استفاده از طرح‌های پوشش دندان‌پزشکی و خدمات مشتریان بنیان سلامت پاسارگاد با سازمان نظام مهندسی کشور مورد تفاهم واقع شد؛ از جمله موارد مهم ارائه کلیه خدمات پوشش دندانپزشکی در قالب خدمات تعیین وقت،معاینه چکاپ و مشاوره و طرح درمان رایگان در ۳۰۰ مرکز دندانپزشکی طرف قرارداد در سراسر کشور انجام درمان توسط مراکز طرف قرارداد با تعرفه مصوب انجمن دندانپزشکان طبق مستندات ارائه وام ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریالی بدون بهره و همچنین اعطا تخفیف در ۴ «طرح بیمه دندونت» به اعضا و پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

 این تفاهم‌نامه شامل اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که عضویت خود در قالب ثبت‌نام در اپلیکیشن «دندونت» بر اساس مفاد قراردادهای تنظیم شده با مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی طرف قرارداد طرف اول پذیرفته است و از سوی طرف دوم معرفی شده است
×