در دوازدهمین جلسه کمیسیون صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان:

تسهیل در فرآیند اخذ مدارک بین المللی برای مهندسین

جلسه کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان سه‌شنبه بیست و پنجم اردی‌بهشت ۱۴۰۳ در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به صورت تلفیقی برگزار شد.

اعضای این جلسه متشکل از اعضای کمیسیون شورای مرکزی (حضوری)و نمایندگان کمیسیون های کل استان‌های کشور( مجازی) ابتداً به بررسی بازخوردها، چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت اولین رویداد صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان که ۱۳ و ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۲با حضور اعضای شورای مرکزی در استان بوشهر برگزار شد ، پرداختند و مقرر گردید دومین رویداد این اجلاس در سال ۱۴۰۳ با میزبانی استان تهران یا یکی دیگر از استان‌های کشور برگزار گردد . این دستور‌کار در جلسه ‌بعدی کمیسیون به تصویب نهایی می‌رسد .در ادامه به بحث و بررسی  فراهم آوردن زیر‌ساخت‌ها و امکانات لازم فرآیند اخذ مدرک «چارتر انجینیر» و سایر مدارک بین‌المللی ساختمان برای مهندسین بود .پیرو جلسه اتاق بازرگانی ایران که در سال گذشته برگزار شد اهمیت اشخاص حقیقی در صادرات خدمات مهندسی و همچنین نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسین کشور فرصت مناسبی برای میزبانی و دبیری گردهمایی «چارتر اینجینیر» است . این کار‌گروه به میزبانی شورای مرکزی و با حضور نماینگان وزارت‌کشور،وزارت امورخارجه، توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و سایر ارگان‌های مرتبط تشکیل خواهد شد .

×