کمیسیون مقررات ملی ساختمان

کمیسیون مقررات ملی ساختمان

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 اردبیل افشین ناصری رئیس کمیسیون
2 خوزستان مراد علی واهبی نائب رئیس کمیسیون
3 اردبیل سعید صداقت دبیرکمیسیون
4 تهران حمیده امکچی عضو
5 کردستان مسعود صالحی عضو
6 مازندران سیف الله علی نیا عضو
7 قزوین مصطفی نیک فطرت عضو
8 قم احمدرضا اجتهادی عضو
9 کهکیلویه و بویر احمد سعید وحید مهر عضو
10 کرمان صفا فردوسی عضو
11 زنجان حمید اسلامی عضو
12 یزد محمد مهدی منصوری عضو
13 هرمزگان شهاب حسینی عضو
14 گیلان فرامرز پوراحمدی عضو