برگزاری سمینار آموزشی «واکاوی فنی فاجعه متروپل»

توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی فروریزش ساختمان متروپل آبادان، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را بر آن داشت که به بررسی علل فنی، حقوقی و نظامات اداری این حادثه پرداخته و با تشخیص دلایل آن از منظر گوناگون، راهبردهای نوینی در حوزه صنعت ساختمان جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی ارائه نماید؛ لذا به منظور انتقال دانش و تجربیات در این حوزه، سمینار آموزشی دو روزه در تاریخ 12 و 13 بهمن ماه سال جاری در شهر مشهد با عنوان «واکاوی فنی فاجعه متروپل» برگزار خواهد شد. این سمینار دارای امتیاز ارتقا پایه برای مهندسان عمران، معماری و شهرسازی در صلاحیت های نظارت و اجرا برای کلیه پایه ها (صدور، تمدید و ارتقاء پایه‌) می باشد. برای ثبت نام در این سمینار به سامانه های زیر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های مندرج در پوستر این سمینار 05137015400 و 0513701503 تماس حاصل نمائید. ثبت نام در سامانه ساجام (مختص مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی) و لینک زیرمختص مهندسان سایر استانها

https://sajam.nezammohandesi.ir/registerguest.aspx

راهنمای ثبت نام سمینار

کتاب واکاوی فنی فاجعه متروپل