با موافقت وزیر راه و شهرسازی؛

مبانی قیمت گذاری تعرفه خدمات مهندسی بخش طراحی و نظارت، اصلاح شد

با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، « مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی » که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای سال 1379 شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، « مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی » که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای سال 1379 شد. در همین راستا، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید را به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ کرد.

 

ساختار شکست